piątek, 19 października 2012

Retroreklama

Reklama pojawiła się już w starożytności w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów. W średniowieczu pojawiła się instytucja tzw. miejskich płaczków, którzy wykrzykiwali ceny towarów oferowanych przez kupców. W momencie pojawienia się druku, handlowcy zaczęli ten wynalazek wykorzystywać do reklamowania swoich produktów poprzez małe drukowane ulotki, zawierające najczęściej charakterystyczne symbole dla danego rzemieślnika, co pozwalało ich rozróżnić. Jednak przełomem w rozwoju reklamy były lata 80-te XIX w.  Dzięki wynalazkom takim jak telefon czy telegram zaczęła się rozwijać intensywnie prasa, która stała się idealnym medium dla rozwoju reklamy. W czasie I i II wojny światowej wykorzystywano ją również jako idealne medium propagandowe. I tutaj zatrzymajmy się w latach 40. - 50. XX w.

Advertising appeared in ancient times as inscriptions on the walls of buildings, stone or terracotta signs. In the Middle Ages there was an institution called "urban snivellers" who shouted the prices of goods offered by merchants. At the time of the appearance of the print, traders started to use this invention to advertise their products through small printed leaflets, containing most characteristic symbols for the craftsman, which allowed them apart. However, a breakthrough in the development of advertising were the years of the 80th nineteenth century, The inventions such as a phone or telegram began to develop intensively newspaper, which has become the perfect medium for the development of advertising. During the First and Second World War it was used also as an ideal medium of propaganda. I stop a here in the 40s - 50 Twentieth century

Pewnie wielu z was widziało w internecie akcję promocyjną seminari mediowych brazylijskiej organizacji MaxMidia pod hasłem: Everything Ages Fast. Update (Wszystko starzeje się szybko. Bądź na czasie) w stylu vintage. Zaciekawiła mnie ich stylistyka. Zaczęłam szperać coś nieco więcej na ten temat. 

Probably many of you have seen on the internet promotion campaign the Brazilian media seminars MaxMidia organizations under the slogan: "Everything Ages Fast. Update" in vintage style. I was intrigued the design. I began to rummage something a little more on this topic.W czasie wojny firmy inwestujące w reklamę wolały utrwalać swoją markę i swą działalność w świadomości potencjalnych konsumentów poprzez docieranie do nich przez reklamę produktów, na które był popyt. Po zakończeniu działań wojennych, zaczęły one przechodzić w inne towary zachowując pełną świadomość tego, że wcześniejsze zachowanie może przynieść zyski w przyszłości. Dzisiejsze reklamy to głównie prosta forma graficzna w postaci artystycznego zdjęcia i logo firmy. Te sprzed 50-60 lat to produkt. Reklamy wówczas zawierały szczegółowe opisy skupiające się na danym produkcie, zaś sama marka jest na drugim planie. To sprawiało, że klienci zwracali uwagę na to, co kupują, na jakość, na to co może było im potrzebne, a nie to co logo znanej firmy.

During the war, the company preferred to invest in advertising your brand and strengthen its activities in the minds of potential consumers by reaching out to them by advertising products for which demand was. After the war, they began to go in other goods in full awareness of the fact that the previous behavior can be profitable in the future. Today's ads are mostly simple form of graphic art in the form of pictures and logo. Those 50-60 years before is a product. Ads contain detailed descriptions of the focus on the product, and the brand is in the background. This meant that customers pay attention to what they are buying, the quality of what can be they need and not what the famous logo of the company.
3 komentarze :

  1. taki klimat vintage jest niesamowity, uwielbiam tego typu reklamy!

    OdpowiedzUsuń
  2. oj, ewoluowała ta reklama ;) aż strach pomyśleć co będzie w przyszłości ;) najbardziej podoba mi się ta marmolady ;) pooozdrawiam! =)

    OdpowiedzUsuń
  3. świetny post :) Kocham klimat retro:D

    OdpowiedzUsuń

#header-inner {text-align: center;}