wtorek, 11 grudnia 2012

Christmas card


Zakupy prezentów, przedświąteczne sprzątanie, przyrządzanie potraw na wigilijny stół czy ubieranie choinki - to stałe elementy przedgwiazdkowych  przygotowań. Kiedyś do tych czynności zaliczało się wysyłanie kartek pocztowych. Obecnie niewiele osób wysyła do znajomych czy rodziny kartkę z życzeniami bożonarodzeniowymi drogą pocztową. Zastąpione to zostało smsami, telefonami czy e-kartkami.
Shopping for gifts, pre-christmas cleaning, cooking food on the table or dressing christmas trees - the fixed elements preparation. Once these operations accounted for sending postcards. Currently, many people send to friends and family Christmas greetings card by post. Has been replaced by sms or e-cards.


Wysyłanie kartek świątecznych ma długą tradycję. Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia wysłał w 1842 r. szesnastoletni londyński artysta, William Maw Egley, ale jego pomysł nie został doceniony przez adresata. W następnym roku pojawiły się w Wielkiej Brytanii kartki zrobione na prywatne zamówienie sir Henry'ego Cole'a, pierwszego dyrektora Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Rysownikiem był John Calcott Horsley. Rok później, kazał wykonać tysiąc sztuk, licząc na zarobek. Jednak nie sprzedał ani jednej ponieważ Anglicy nie byli przyzwyczajeni do składania sobie życzeń w takiej formie. Dodanie do bożonarodzeniowych, życzeń noworocznych było strzałem w dziesiątkę. Taka forma stała się coraz  bardziej powszechna w całej Anglii.
Sending Christmas cards has a long tradition. In 1842, the first greeting card to celebrate Christmas was sent by sixteen London-based artist, William Maw Egley, but his idea was not appreciated by the recipient. The following year he appeared in the UK cards for private custom made ​​Sir Henry Cole, the first director of the Victoria and Albert Museum in London. Cartoonist was John Calcott Horsley. A year later, he had done a thousand pieces, hoping to profit. However, he did not sell a single one because the British were not used for the wishes in the form. Adding to the Christmas, New Year's wishes was hit. This form has become more and more common in England.

W 1875 r. kartki świąteczne pojawiły się w Ameryce, za sprawą Louisa Pranga, niemieckiego litografa urodzonego we Wrocławiu. Zasługą Pranga było nie tylko wprowadzenie wzorów typowo bożonarodzeniowych, ale także organizowanie konkursów (z wysokimi nagrodami pieniężnymi) na najpiękniejsze kartki świąteczne. Zapewne dzięki nim po kilku latach wybór  kartek był już spory: od najstarszych, typowo religijnych scen Narodzenia Dzieciątka po drzewka świąteczne, kompozycje z ozdób choinkowych oraz wizerunki św. Mikołaja.
In 1875, Christmas cards appeared in America, thanks to Louis Prang, a German lithographer born in Wroclaw. Prang merit was not only the introduction of a typical Christmas design, but also the organization of competitions (with high prize money) for the most beautiful Christmas cards. Probably thanks to them after a few years he was the choice pieces of disputes: the oldest, typically religious scenes after Christmas Child Christmas trees, Christmas decorations compositions and images of St. Nicholas.

W Polsce tradycja pisemnego składania życzeń świąteczno-noworocznych przyjęła się dopiero na początku ubiegłego stulecia. Początkowo wysyłano ręcznie wykonane kartki, na których obowiązkowo musiał pojawić się motyw aniołka ze złotymi włosami i workiem prezentów. Z czasem zastąpiono go Mikołajem w czerwieni z białą brodą.
In Poland the tradition of written greetings Christmas and New Year's adopted still in the beginning of the last century. At first sent handmade cards, which necessarily have to appear theme angel with golden hair and a bag of gifts. With time, it was replaced by Santa Claus in red with a white beard.

Obecne kartki świąteczne drukuje się z motywami zimy, bombkami na choinkę czy stajenką z dzieciątkiem. Można też znaleść karty składane, które po rozłożeniu wygrywają kolędę. Jak już wcześniej wspominałam, pocztę w dużej mierze wyręczył Internet. Tu można znaleść szeroką gamę wszelakich kart na różne okazje, do których można dołączyć odpowiednią melodię.
The current Christmas cards printed in recitals winter Christmas balls on a Christmas tree or manger with a baby. You can also find folding cards that unfolded playing carol. As previously mentioned, post in large part that is done by the Internet. Here you can find a wide range of all kinds of cards for different occasions, to which you can attach an appropriate tune.

Może warto powrócić do tradycji wysyłania kartek świątecznych drogą pocztową. Najlepiej taką zrobioną własnoręcznie. W momencie otwarcia skrzynki pocztowej, adresat mile się zaskoczy, że ktoś o nas pamięta w tak niezwykły sposób ;)
You may want to return to the tradition of sending Christmas cards through the mail. Preferably one made ​​by personally. When you open the mailbox, the recipient pleasantly to surprise that someone remembers us in such an unusual way ;)Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

#header-inner {text-align: center;}