poniedziałek, 3 grudnia 2012

Country

Ostatnio natrafiłam na filmy związane z kulturą country, co skłoniło mnie do dokładniejszego przyjrzenia się tej specyficznej jak dla nas obyczajowości. Pierwszy z nich, "Nashville' Roberta Altmana przedstawia swoisty przekrój typowego amerykańskiego społeczeństwa lat 70. XX w. Z okazji festiwalu muzycznego i dwusetnej rocznicy powstania miasta przyjeżdzają m.in. podstarzały gwiazdor Heaven Hamilton (Henry Gibson), bezrobotna śpiewaczka Barbara Jean (Ronee Blakley)oraz Opal (Geraldine Chaplin), brytyjska dziennikarka tworząca reportaż o prowincjonalnej Ameryce. Drugim filmem był "Country Strong" Shany Feste. Przedstawia historię młodego wokalisty i tekściarza Beau'a Huttona (Garrett Hedlund), który nawiązuje romans z przebrzmiałą gwiazdą country, Kelly Canter (Gwyneth Paltrow). Razem wyruszają w trasę koncertową organizowaną przez jej męża i menagera, Jamesa Cantera (Tim McGraw), towarzyszy im też była finalistka konkursów piękności - obecnie młoda piosenkarka, Chiles Stanton (Leighton Meester).Po obejrzeniu tych filmów nasunęły mi się pytania: skąd się wzięła muzyka country i dlaczego w Stanach Zjednoczonych muzyka ta cieszy się ogromną popularnością do tej pory.
Recently I came across a movies related to with the culture of country, which encouraged me to take a closer look at the specific customs for us. The first of them, "Nashville" directed by Robert Altman presents a kind of cross-section of a typical American society 70s. On the occasion of the festival of music and the bicentennial anniversary of the city arrive such as an oldish superstar Heaven Hamilton (Henry Gibson), unemployed singer Barbara Jean (different Blakley) and Opal (Geraldine Chaplin), a British journalist, forming a provincial report on America. Second film was "Country Strong" directed by Shana Feste. This movie presents the story of a young singer and songwriter Beau Hutton (Garrett Hedlund), who has an affair with country music star faded, Kelly Canter (Gwyneth Paltrow). Together set off on a tour organized by her husband and manager, James Canter (Tim McGraw), was also accompanied by a beauty contest finalist - now young singer Chiles Stanton (Leighton Meester). After watching these films have raised my question: how did the country music and why in the United States, this music is very popular so far.Nashville (1975)

Country Strong (2010)

Wróćmy więc do pierwszej pierwszej fali emigracji europejskiej na kontynent amerykański. W okresie narodzin państwowości Stanów Zjednoczonych przybywali emigranci z Europy, głównie Anglicy, Szkoci i Irlandczycy. Oprócz dobrobytku przywieźli ze sobą własną kulturę narodową - irlandzkie skrzypki, niemieckie cymbały, włoską mandolinę czy hiszpańską gitarę. Z czasem młode pokolenie zaczęło wsłuchiwać się w inne melodie nucone przez wędrownych piosenkarzy, a muzykę zaczęto grać na innych instrumentach. Przyswoili sobie blues czarnoskórych niewolników z Południa. Wprowadzali do piosenek nowe elementy ludowe od innych mniejszości narodowych. Przecieranie się prądów i stylów muzyki ludowej doprowadziło do ujednolicenia się pojęcia tego brzmienia na terenie Stanów Zjednoczonych. Zdefiniowano ją jako muzykę country.
So let's go back to the first wave of emigration first European to the American continent. During the birth of the state of the United States arrived immigrants from Europe, especially the English, Scots and Irish. In addition to the assets brought with them their own national culture - Irish fiddle, the German dulcimer, the Italian mandolin and Spanish guitar. In time, the younger generation began to listen to other tunes chanted by wandering singers, and the music began to play other instruments. Learned the blues of black slaves in the South. Introduced new elements to the folk songs of other national minorities. Rubbing the currents and styles of folk music led to the unification of the notion of the sound in the United States. Defines it as country music.
Pierwotnie prosta, oparta na trzyakordowym schemacie i instrumentach (akustyczna gitara, skrzypce i prosty zestaw perkusyjny), wywodziła się z ortodoksyjnego folku z Appalachów. Z czasem muzyka country zaczęła rozbudowywać instrumentarium oraz ulegać wpływom innych gatunków muzyki rozrywkowej. Utwory country są zazwyczaj dynamicznymi i prostymi piosenkami opartymi na schemacie rockandrollowym oraz lirycznymi balladami. Ich teksty opowiadają o codziennych sprawach zwykłych ludzi.
Originally a simple, three chord-based scheme and instruments (acoustic guitar, violin and simple drum kit), came from an orthodox folk of the Appalachian Mountains. In time, country music began to build instruments and be influenced by other genres of popular music. Country songs are often dynamic and simple songs based on the rock'n'roll and lyrical ballads. The lyrics tell of everyday life of ordinary people.
Johnny Cash

Dolly Parton
Kitty Wells

Willie Nelson

Stolicą kultury country jest Nashville, w stanie Tennesse. To tam, w 1925 r. za sprawą Edwina Craiga, vice prezesa Narodowego Towarzystwa Ubezpieczeń, stworzono stację radiową WSM nadającą do dziś znany program "Grand Ole Opry". W 1943 r. budynek okazał się za mały i przeniesiono stację do Ryman Auditorium. Pojawili się nowi popularni muzycy, którzy dzięki programowi zyskali dużą popularność - Hank Williams, Patsy Cline, Red Foley czy Jim Reeves. Frekwencja miłośników muzyki country na koncertach 1971 r. sięgała do 400.000 osób. Zdecydowano się przez to na zbudowanie nowego obiektu widowiskowego. W 1974 r. otwarto salę koncertową "Opryland".
Cultural capital of the country is Nashville, Tennessee. It was there, in 1925, thanks to Edwin Craig, vice president of the National Association of Insurance created WSM radio station broadcasting to this day known for the "Grand Ole Opry". In 1943, the building was too small and the station moved to the Ryman Auditorium. Some new popular musicians who have gained so much popularity program - Hank Williams, Patsy Cline, Red Foley and Jim Reeves. The turnout lovers of country music concerts for 1971 reached 400,000 people. It was decided to build the new facility spectacular. In 1974 he opened a concert hall, "Opryland".
Nashville
Obecnie Nashville to prawdziwe centrum muzyki country. Tu mają swoją siedzibę  największe wytwórnie muzyczne zainteresowane muzyką conutry. Co roku do Nashwille przybywa rzesza muzyków chcących zrobić karierę próbując udowodnić swój talent grając na ulicy.
Currently, Nasville is the true center of country music. There are established major record labels interested in music conutry. Every year the crowd musicians comes to Nashville, who want to make a career trying to prove his talent by playing in the street.

Ryman Auditorium

Country Music Hall Of Fame And Museum
To jest jedno z miejsc na mojej mapie podróżniczej. Choć nie jestem fanką muzyki country, to z chęcią chciałabym poznać od środka typową amerykańską kulturę. Prosto z serca ;)
This is one of the places on my travel map. Although I am not a fan of country music, I would be happy to get to know from inside the typical American culture. Straight from the heart ;)

1 komentarz :

  1. WOW!Love,loooove it,honey!;-)
    xx
    B.
    http://www.beeswonderland.com/

    OdpowiedzUsuń

#header-inner {text-align: center;}