sobota, 29 grudnia 2012

Idzie nowe..

Nietypowy tytuł... A co za tym idzie nietypowa notka w moim wykonaniu. Nowy rok, nowe postanowienia. Nigdy wcześniej nie robiłam sobie tzw. postanowień noworocznych. Coś we mnie jednak pękło. Dała o sobie znać chęć motywacji, postawienia sobie realnych lub nierealnych zadań na ten nowy czas. 
Jednak, żeby postanowić coś nowego, trzeba podsumować to, co było. Pomimo mocnych upadków, były też i wysokie wzloty - zgadanie się z Kamilą i stworzenie tego bloga czy obrona pracy magisterskiej. To, co było złe, mam nadzieje już nigdy nie wróci. Pozostanie za to bagaż doświadczeń przydatny przy nowych wyzwaniach.
Co chcę osiągnąć w tym nowym, 2013 roku? Być jeszcze silniejszą osobą oraz spełniać swoje cele. Jakie cele? Wolę nie zapeszać, bo jestem osobą przesądną. :)

A Wam moi Drodzy, życzę na ten nowy rok - wytrwałości i najlepszości. ;)


Unusual title ... And therefore an unusual note in my realization. New year, new resolutions. I've never done so myself. New Year's resolutions. However, something in me snapped. Made itself felt desire motivation to bring the real or unreal tasks in the new period.
However, to provide something new, you have to sum ​​up what it was. Despite the strong falls, there have been some high highs - I agree with Kamila and the creation of the blog or defend their dissertations. What was bad, I hope you will never come back. Staying for a baggage of experience useful for new challenges.
What I want to achieve in this new 2013? Be even stronger person and meet their goals. What are the goals? Will show you tomorrow, because I'm superstitious person. :)

And You, my dear I wish for the new year - persistence in pursuing goals ;)
No i szampańskiej zabawy w Sylwestra :D
And champagne fun on New Year's Eve ;D

2 komentarze :

#header-inner {text-align: center;}