piątek, 25 stycznia 2013

Pocztówka dźwiękowa

Szukając tematu na notkę natrafiłam na bardzo ciekawy termin - pocztówka dźwiękowa. Nie wiem, czy moje pokolenie pamięta, z pewnością te starsze - kwadratową kartę pocztową z przeróżnymi obrazkami, a na jej odwrocie wygrawerowane rowki, jak na płycie. A tam przeróżne piosenki, od polskich po zagraniczne. Obrazek i utwory nie miały ze sobą nic wspólnego. Na odwrocie dodatkowo było miejsce na adres i znaczek pocztowy. Jednak Pocztówki Dźwiękowe nigdy nie były wysyłane, co sugeruje częsty brak znaczka, czy adresu na ich odwrocie. Były po prostu kolekcjonowane, jak zwykłe kasety, czy płyty winylowe.
Looking for a theme for a note I came across a very interesting term - sound card. I do not know if my generation remembers, certainly the older ones - a square postcard with various images, and on the back engraved grooves, as on the album. And there all sorts of songs, from the Polish to foreign melodies. Picture and songs do not have nothing in common. On the back was also a place for the address and stamp. However, Sound Cards have never been sent, suggesting frequent lack stamp or address on the back. They were just collectible, like a normal cassette or vinyl records.
Pocztówka dźwiękowa: Czesław Niemen
Ta odmiana płyty gramofonowej była produkowana w latach 60. i 70. XX w. w Polsce Ludowej i krajach bloku radzieckiej. Początkowo pocztówki powstawały tylko w formie C6 (wymiar widokówki). Następnie zbliżały się rozmiarem do koperty singla. Na pierwszych pocztówkach mieścił się jedynie jeden utwór. Z czasem zawierały już dwa kawałki (najczęściej kompletnie nie związane ze sobą).
Pocztówki były produkowane przez niewielkie firmy prywatne. Ze względu na prymitywną technologią w jakiej były wykonywane, jakość nagrania była dość niska. Na nie nagrywano najczęściej melodie z czołówki zachodnich list przebojów. Źródłem były przywożone z tzw. "zachodu" płyty lub nagrania z Radia Luksemburg. Po drugiej stronie za pomocą niewielkiej pieczątki nanoszono nazwę utworu i jego wykonawcę.

This variety gramophone record was produced in the '60s and 70 Twentieth century in Poland and the Soviet bloc countries. At first cards were created only in the form C6 (postcard size). Then, approaching the size of a single envelope. For the first postcards housed only one track. With time already contained two pieces (usually completely unrelated).
Postcards were produced by small private companies. Due to the primitive technology in which they were made, the recording quality was quite low. Do not record on most of the leading western melodies of charts. The sources were imported from the so-called. "West" disc or recording from Radio Luxembourg. On the other side using a small stamp applied the name of the song and the artist.
Pocztówka dźwiękowa: Urszula Sipińska
Z czasem pocztówkę dźwiękową zaczęły wydawać państwowe wytwórnie: Muza, Pronit, Ruch i KAW, a od połowy lat 70. także Tonpress. Początkowo były one wykonywane z tworzywa sztucznego. Później zaczęto dodawać wielokolorowy podkład pokryty cienką warstwą tegoż tworzywa. Nagrywano na nich dwie melodie. Nie cieszyły się jednak one dużą popularnością jak płyty produkowane przez prywatnych wydawców. Na nich znajdowały się piosenki polskich wykonawców, w tym sporo rzadkich nagrań radiowych oraz licencjonowane produkcje zagraniczne.
With time, the sound card started to give the state labels: Muza, Pronit, Motion and KAW, and from the mid-70s also Tonpress. Although originally a made ​​of plastic. Later on add multi-colored undercoat covered with a thin layer of the same material. Recorded on these two tunes. But they don't enjoyed great popularity as a disc produced by private publishers. In these songs were Polish artists, including many rare radio recordings and licensed foreign productions.
Pocztówka dźwiękowa: Urszula Sipińska, miejsce na adres i znaczek pocztowy
Do odtwarzania pocztówek dźwiękowych używano początkowo gramofonów o nazwie Karolinka. Później łódzka firma Fonica zaczęła produkować sprzęt Bambino.
For playback of audio postcards turntables used initially named Karolina. Later Lodz's Fonica company began to produce equipment Bambino.
Gramofon Karolinka
Gramofon Bambino 4

4 komentarze :

#header-inner {text-align: center;}