poniedziałek, 11 lutego 2013

Casablanca

Raz do roku, w połowie mroźnego lutego jest pewne święto. Walentynki. W tym dniu zakochani przesyłają sobie liściki z wyznaniami miłosnymi, obdarowują się drobnymi upominkami. Pary spotykają się na romantycznych kolacjach. Czasem wystarczy tylko dobre, czerwone wino i film. Jaki film wybrać na ten szczególny wieczór? Moją propozycją jest jeden z najlepszych romansów filmów. A mowa tu o "Casablance".
Once a year, in freezing, mid-February is some feast. Valentine's Day. On this day, lovers send billet-doux, give each other little gifts. Pairs meet for romantic dinners. Sometimes you only need a good red wine and a movie. What film would go for that special night? My proposal is one of the best romance movies. And we are talking about "Casablanca".
Akcja filmu rozgrywa się podczas II wojny światowej, w tytułowej Casablance. Miasto w tym czasie było okupowane przez Niemców i francuskich kolaborantówAmerykanin Rick Blaine (boski Humphrey Bogart) prowadzi tam bar "Rick's Cafe Americain". Jest on miejscem spotkań spekulantów, hazardzistów, miejscowych prominentów i uciekinierów, żyjących nadzieją na wizę do Ameryki. Rick nie uczestniczy w bieżących wydarzeniach, dopóki nie pojawi się jego dawna ukochana Ilsa (Ingrid Bergman) z mężem, którym jest Victor Laszlo (Paul Herneid), poszukiwany przez hitlerowców członek ruchu oporu, zbiegły z obozu koncentracyjnego. Przez przypadkowe spotkanie odżywają stare uczucia.
The film is set during World War II in Casablanca. The city at that time was occupied by the Germans and French collaborators. American Rick Blaine (gorgeous Humphrey Bogart) leads a bar there - "Rick's Cafe Americain." It is a meeting place for speculators, gamblers, local celebrities and refugees living in the hope of a visa to America. Rick is not involved in the current happenings, until you see his old lover Ilsa (Ingrid Bergman) and her husband, who is Victor Laszlo (Paul Herneid), wanted by the Nazis, a member of the Resistance, escaped from a concentration camp. Through a chance meeting revived the old feeling.
lokal "Rick's Cage American"

Casablanca w tym filmie ukazuje miasto będący rajem dla uchodźców z różnych części Europy. To tu mieli możliwość kupna na czarnym rynku wizy i uciec do Portugalii bądź do Ameryki. Życie nocne przenosiło się do knajpy Ricka. Miejsce szemranych interesów, zapomnienia o trudach wojny w oparach alkoholu, hazardu, muzyki oraz miłości. Uczucia, które z nienacka przypomina się Rickowi w momencie niespodziewanego przybycia jego dawnej miłości, Ilsy. 
Casablanca in this film shows a city that is paradise for refugees from different parts of Europe. This is where you have the opportunity to buy on the black market visas and escape to Portugal or to America. Nightlife were moving to a Rick's bar. Place of shady business, forget about difficulties of the war in the fumes of alcohol, gambling, music and love. Feelings that, silent recalls Rick when the unexpected arrival of his former love, Ilsa.
Humphrey Bogart w roli Rickiego
Ingrid Bergman w roli Ilsy
Na czym polega fenomen tego melodramatu? Że jest uniwersalny. Mamy świetne dialogi, grę aktorską oraz tło muzyczne. To jest historia dla każdego. "Casablanca" to nie tylko historia miłosna w bardzo skomplikowanych czasach. To również film wojenny o silnym podłożu politycznym. W styczniu 1943 r. Winston Churchill i Franklin D. Roosevelt spotkali się w Casablance by omówić dalsze działania przeciwko nazistowskim Niemcom. Producenci postanowili drugi raz wypuścić ten film na ekrany kin.
What is the essence of this melodrama? That is universal. We have a great dialogue, acting and playing background music. This is a story for everyone. "Casablanca" is not just a love story in a very complicated time. It is also a war film with a strong political base. In January 1943, Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt met in Casablanca to discuss further action against Nazi Germany. Producers decided to release a second time this film in theaters.

Dziś to film kultowy. Wówczas nie myślano w takich kategoriach. Realizowany był jako jeden z wielu amerykańskich filmów. Scenariusz zmieniano nawet podczas kręcenia. Pierwsza premiera okazała się klapą. Jednak jest coś magnetycznego w tym filmie. Przynajmniej ja wracam do niego z takim samym zaciekawieniem jak za pierwszym razem. Polecam gorąco ten film na walentynkowy, romantyczny wieczór.
Today, it is a cult film. Then not thought in those terms. It was realized as one of the many American movies. The scenario changed even during filming. The first premiere was a flop. But there is something magnetic in this film. At least I'm going back to him with the same curiosity as the first time. I highly recommend this movie for Valentine's Day, a romantic evening.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

#header-inner {text-align: center;}