poniedziałek, 4 lutego 2013

Konkursy piękności

125 lat temu w belgijskiej miejscowości Spa odbył się pierwszy konkurs piękności. Różnił się jednak od dzisiejszego współzawodnictwa. Kandydatki do kolejnych etapów były wybierane na podstawie fotografii. Wówczas do rywalizacji o tytuł najpiękniejszej i nagrodę 5 tysięcy franków stanęło aż 350 kandydatek. Pierwszą miss została Kreolka z Gwadelupy - Bertha Soucaret.
125 years ago in the Belgian town Spa hosted the first beauty contest. However, differed from today's competition. Candidates for the next steps were selected on the basis of photographs. Then, to compete for the title of the most beautiful and awarded 5,000 francs stood up to 350 candidates. The first miss was from Guadeloupe Creole - Bertha Soucaret.
Obecnie, jeżeli chodzi o światowe wybory miss piękności to mamy dwa takie wydarzenia: Miss World i Miss Universe. Pierwszy z nich, Miss World datuje się na 19 kwietnia 1951 r. Wtedy to Eric Morley zorganizował pierwszy konkurs, w którym poszukiwano najpiękniejszej kobiety na świecie. Do walki o tytuł stanęło 30 kandydatek. Najpiękniejszą wybrano Miss Szwecji, 21-letnią Kiki Haakouson. Dostała tysiąc funtów nagrody. Już wtedy, uczestniczki oficjalnie przedstawiały swe wdzięki w kostiumach kąpielowych. Do 1988 r. konkurs odbywał się w Londynie.
Now, when it comes to elections miss world beauty we have two such events: Miss World and Miss Universe. The first one, Miss World, dates back to 19 April 1951. Then Eric Morley organized the first contest in which searched for the most beautiful woman in the world. To fight for the title stood 30 candidates. Selected the most beautiful Miss Sweden, 21-year-old Kiki Håkansson. She got a thousand pounds reward. Even then, the participants formally presented their charms in swimming costumes. Until 1988 the competition was held in London.
Kiki Håkansson, pierwsza Miss World z 1951 r.
Na Miss World może kandydować miss swojego kraju lub jedna z wicemiss, pod warunkiem, że została oddelegowana przez przewodniczących krajowego jury. Ponadto musi być bezdzietną panną nie młodszą niż 17 lat, lecz nie mającą więcej niż 24 lata. W 1989 r. ten tytuł raz jedyny trafił do Polski. Ówczesną Miss World została Aneta Kręglicka.
At the Miss World can stand miss their country or one of the runner, provided that it has been delegated by the chairmen of the national jury. In addition she has be no younger childless than 17 years, but not having more than 24 years. In 1989, the only time the title went to Poland. Then the Miss World was Aneta Kręglicka.
Aneta Kręglicka, Miss World 1989
Konkurs Miss Universe powstał rok po Miss World. Swój początek zawdzięcza odmowie Miss America 1951 Yolande Betbeze pozowania w bikini głównemu sponsorowi. W rezultacie, kalifornijska firma Pacific Milss odstąpiła od konkursu Miss America i ustanowiła dwa: Miss USA i Miss Universe. Pierwszy kontest został zorganizowany w 1952 r. w Long Beach. Wygrała go Armi Kuusela z Finlandi. Do 1972 r. uroczystość Miss Universe odbywała się tylko w Stanach Zjednoczonych. Następnie rozszerzyła swój zasięg i aktualnie co roku odbywa się w innym kraju.
Miss Universe contest was a year after Miss World. Their beginning thanks to refused Miss America 1951 Yolande Betbeze posing in bikini main sponsor. As a result, the Californian company Pacific Milss withdrewed from Miss America and set up two: Miss USA and Miss Universe. The first contest was organized in 1952 in Long Beach. Armi Kuusela won it in Finland. For the 1972 Miss Universe ceremony took place only in the United States. Then it extended its reach and now takes place every year in a different country.
Yolande Betbeze, Miss America 1951
Armi Kuusela, pierwsza Miss Universe 1952
W Polsce pierwszy taki konkurs odbył się 1929 r. w Warszawie z inicjatywy ówczesnej prasy. Poszukiwano wtedy godnej reprezentantki na wybory Miss Europe. Eliminacje odbywały się poprzez ocenę zdjęć kandydatek. Pierwszą Miss Polonia została Władysława Kostakówna. Podczas wyborów Miss Europe osiągnęła spory sukces. Została wybraną I Wicemiss Europe 1929 r.
In Poland, the first such contest took place in Warsaw, 1929, at the initiative of the then press. Then searched for worthy Polish representative at the Miss Europe. Eliminations were held by assessing photos candidates. The first Miss Polonia was Wladyslaw Kostakówna. During the Miss Europe has achieved a lot of success.
Władysława Kostakówa, pierwsza Miss Polonia 1929 
W 1958 r. konkurs zawieszono. Dopiero w 1983 r. powrócono do organizowania corocznego konkursu Miss Polonia. Wśród zwyciężczyń była reprezentantka naszego regionu, Rozalia Mancewicz. Zdobyła ona tytuł w 2010 r. W tym roku korona najpiękniejszej trafiła na głowę, 25-letniej Pauliny Krupińskiej z Warszawy.
In 1958, the competition was suspended. It was only in 1983, returned to the organization of an annual contest of Miss Polonia. Among the winners was the representative of our region, Rozalia Mancewicz. She won the title in 2010. This year the most beautiful Polish women is 25-year-old Paulina Krupińska from Warsaw.
Paulina Krupińska, tegoroczna Miss Polonia

3 komentarze :

#header-inner {text-align: center;}