poniedziałek, 25 lutego 2013

Oscar goes to...

Poznaliśmy już szczęśliwców, którzy zdobyli uznanie gremium Amerykańskiej Akademii Filmowej. Były niespodzianki, były też i pewniaki. Jak co roku, aktorki olśniewały fotoreporterów swoimi kreacjami. Były wpadki i potknięcia. Czy od początku organizowania gali oscarowej towarzyszył taki splendor i taka ranga? Otóż nie.
We have seen the lucky ones who have won appreciation an Academy Award Committee. There were surprises, and there were dead certs. As every year, the actress dazzled photographers their creations. There were slip and stumble. Does the organization since the beginning of the Oscars accompanied splendor and this rank? Well, no.
Oscary 2013 czekają na swoich nowych właścicieli ;)
Pierwsza gala 
First ceremony
Pierwsza uroczysta ceremonia rozdania Oscarów odbyła się 16 maja 1929 r. w Kwiecistym Pokoju w Hollywood Roosevelt Hotel. Trwała ona jedynie 15 minut. Dziennikarze znali listę laureatów już trzy miesiące wcześniej. Za wstęp goście musieli zapłacić 10 dolarów. Przez te wszystkie czynniki, ceremonią mało kto się zainteresował. Organizatorzy naprawili jednak ten błąd. Kolejne rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zdecydowanie różniło się z poprzednią galą.
The first Academy Awards ceremony was held on May 16, 1929, in the Hollywood Roosevelt Hotel. It lasted only 15 minutes. Journalists know the list of winners for three months earlier. Admission guests have to pay $10. For all these elements, the ceremony hardly anyone is interested. However, the organizers repaired mistake. Subsequent awards of the Academy of Motion Picture differ much from the previous gala.
Oscary i mass media
Oscars and mass media
Drugie rozdanie Oscarów odbyło się w hotelu Ambassador, które było transmitowane na żywo przez radio.  Chodziło głównie o kategorię najlepsza piosenka. Ceremonia była zdecydowanie ekscytująca niż poprzednia. Tym razem nazwiska laureatów nie podano z wyprzedzeniem. Do 1940 r. podawano jednak poufnie informacje o zwycięscach. Gdyby nie jeden wyciek, taka praktyka byłaby utrzymana do dnia dzisiejszego. A to przez opublikowanie przez "Los Angeles Times" tuż przed ceremonią listę zwyciezców. Od tamtego czasu pieczętowano i pilnie strzeżono koperty z nazwiskami.
Secondly Oscars held at the Ambassador Hotel, which was broadcast live on the radio. It was mainly about the best song category. The ceremony was definitely exciting than the previous one. This time the names of the winners to be negotiated in advance. In 1940, however, was given confidential information about the winners. If not one leak, this practice would be maintained to this day. And that by publishing the "Los Angeles Times" just before the ceremony, a list of winners. Since then carefully guarded and sealed with an envelope with the names.
Celeste Holm odbiera Oscara podczas gali w 1947 roku
Do 1943 r. uroczystości odbywały się na przemian w dwóch hotelach: Ambassador i Boltimore. Z czasem te dwie sale stawały się za małe. Gale organizowano m.in. w  Chińskim Tearze Graumana, Shrine Auditorium, Academy Award Theatre i RKO Pantage Theatre. Obecnie, od 2002 r. gala odbywa się Kodak Theatre.
For 1943, the ceremonies were held alternately in the two hotels: Ambassador and Boltimore. Over time, these two rooms became too small. Gale organized such Grauman's Chinese Theatre in the Shrine Auditorium, Academy Award Theatre and RKO Pantage Theatre. Now, since 2002 gala held Kodak Theatre.
Wydatki związane z organizacją imprezy oscarowej pokrywały wielkie wytwórnie. Jednak pod koniec lat 40. nad AMPAS zawisła groźba krachu finansowego. Wytwórnie zaczęły odmawiać dalszych subwencji z powodu zagrożenia ich własnych produkcji. Z pomocą przyszła telewizja. 19 marca 1953 r. po raz pierwszy transmitowano na żywo uroczystość z rozdania nagród filmowych.
Expenses related to the organization of events covered Oscar the major record labels. But at the end of the 40s the AMPAS was threatened with financial collapse. Studios began to refuse to grant further because of the risk of their own production. With the help of the future TV. 19th March 1953 it was the first live broadcast of the awards ceremony film.

Oscary 1953, John Wayne odbiera w imieniu Johna Forda nagrode za najlepszego reżysera
Prawo do emisji sprzedano za 100 tys. stacji NBC. Okazało się to dużym sukcesem. Galę w 1954 r. oglądało 43 milionów Amerykanów. Z czasem wielka trójka stacji telewizyjnych (NBC, ABC i CBS) doszło do porozumienia w kwestii transmitowania gali oscarowej. Do tej pory relacjonują rozdanie nagród na przemian. Z czasem zainteresowanie transmisją było coraz większe. Zagraniczne sieci telewizyjne chciały wykupować prawa do relacji. W 1980 r. przebieg uroczystości oglądali telewidzowie z ponad 60 państw na świecie.
The right to issue sold $100 000 for NBC. This proved a great success. Gala in 1954, watched by 43 million Americans. With time, the big three television stations (NBC, ABC and CBS) came to an agreement on the Oscars broadcast. Until now report the awards alternate. Over time, interest was growing transmission. Foreign television networks want to buy up the rights to the relationship. In 1980, the course of events viewed television viewers in more than 60 countries around the world.
Oscary 1959 Pantages Theater
Przepych
Splendor
W latach 70. XX w. nagradzane Oscarami wielkie przeboje kinowe przynosiły duże wpływy kasowe. Uwagę również przyciągały gwiazdy kina, a z czasem celebryci. Dlatego gala oscarowa stała się wielkim wydarzeniem w showbiznesie.
In the 70s Twentieth century Oscar-winning blockbusters brought a great big box office receipts. Also attracted the attention of movie stars, celebrities and over time. Therefore Oscars gala has become a major event in show business.
Cała uroczystość urządzona jest z przepychem. Piosenki, pokazy taneczno-rewiowe czy występy solistów na stałe wpisały się w schemat gali oscarowej. Nad wszystkim czuwa mistrz ceremonii. Wpierw odczytywane są mniej znaczące kategorie tylko po to, żeby napięcie wzrastało. Każdy z nagrodzonych ma chwilkę na kilka słów podziękowań.
The whole ceremony is decorated with splendor. Song, dance demonstrations and performances by soloists rewiowe permanently etched into the scheme Oscars. Above all, watch the master of ceremonies. First read are less significant categories just to tension increased. Each of the winners is a moment for a few words of thanks.
Oscary 2013, zwycięzcy w kategorii najlepszy aktor/aktorka pierwszoplanowa oraz aktor/aktorka drugoplanowa. Od lewej:
Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway oraz Christoph Waltz
Źródła:
Oficjalna strona Amerykańskiej Akademii Filmowej
Historia Oscarów na Histmag.org
Historia gali oscarowych na historia.org.pl

2 komentarze :

#header-inner {text-align: center;}