poniedziałek, 1 kwietnia 2013

9. piętro

Tamtego dnia okropnie wiało i było przenikliwe zimno. A ja mądra założyłam cienkie rajstopki i adidaski. Stwierdziłam, że w końcu trzeba zacząć przeciwstawiać się zimie. Jak widać nieskutecznie. Święta wielkanocne upłynęły pod dużą warstwą śniegu i nie zanosi się na to, żeby szybko stopniał. Ale jak wiecie nadzieja umiera ostatnia i z cierpliwością czekam na ciepłe, wiosenne dni.
That day was extremely windy and cold. I was smart and I wore thin tights and sneakers. I found that I have  to start to resist the winter. As you can see ineffective. Easter passed under a lot of snow and there's no sign on it that quickly melted. But as you know, hope dies last and patiently waiting for warm spring days.
Początkowo chciałyśmy zrobić zdjęcia na 6. piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Jednak po naszym odejściu z uczelni te miejsce zostało zagospodarowane na Salę Senatu, do którego nie było żadnego dostępu. Pomyślałam o budynku rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku. Tam roztacza się widok, z jednej strony na osiedle Piaski, a z drugiej - panorama miasta. Wjechałyśmy starą windą na przedostatnie piętro.
At first we wanted to take pictures of the 6th floor of the University Library. However, after our departure from the university site was developed at the Senate Hall, where there was no access. I thought about administration's building of the University of Białystok. There wasa  views from one side to the housing estate "Piaski", on the other hand - panorama of the city. Pulled into the old elevator to the penultimate floor.

Sam budynek został wybudowany w połowie lat 60. na potrzeby Białostockiego Zjednoczenia Budownictwa wg projektu Janusza Kretowicza. Według planów z 1950 r. w tym miejscu miał stanąć monumentalny, socrealistyczny gmach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej tworzcy oś urbanistyczną z Pałacem Branickich i Pałacem Zgromadzeń. Wklęsła, łukowata fasada budowli od zawsze kojarzy się mieszkańcom miasta z pewnym znanym nowojorskim wieżowcem. Przez to najczęściej nazywają ją "ONZ-em".
The building itself was built in the mid-60s for Bialostockie Zjednoczenie Budownicze, designed by Janusz Kretowicz. According to the 1950 plan at this point was to stand monumental socialist-realist edifice of the National Council of the Regional Bureau of creating urban axis of the Palac Branicki and the Meeting's Palace. Concave, arched facade of the building has always been associated with some residents of New York City's famous skyscraper.

Za oknem rozciera się widok na typowe osiedle wielkopłytowe. Osiedle mieszkaniowe Centrum II wyrosło wg projektu Danuty Łukaszewicz w latach 70. na gruzach przedwojennej ubogiej dzielnicy drewnianej. Miało to być największe i najwyższe osiedle w Białymstoku, inspirowane modernistycznymi założeniami Le Corbusiera, w całości złożone z wieżowców. Każdy z "mrówkowców" posiada jedenaście kondygnacji, z automatycznymi windami na szwedzkiej licencji, które mieściły ok. 200 - 250 mieszkań.
Outside the window was triturated typical view of the large panel housing estate. Housing estate "Centrum II" project has grown by Danuta Lukaszewicz in the 70s on the ruins of the pre-war wooden poor neighborhood. This was to be the largest and highest housing estate in Bialystok, inspired by Le Corbusier's modernist assumptions, the total complex of skyscrapers. Each of the "mrówkowce" has eleven storeys, with automatic lifts on the Swedish license, which housed approximately 200 - 250 dwellings.

sweter/sweater - vintage, spódnica/skirt - stradivardius, buty/shoes - adidas, naszyjnik/necklace - vintage

1 komentarz :

#header-inner {text-align: center;}